کور >تولید >د پېژندلو پلاستيکي جوړول>هېلېکال ګار پلاستيکي برخه