کور >تولید

تولید

ډونګګوان يونچوننگ پلاستيکي مولډ صنعت کوم لېټم: مونږ په چین کې د ټولو مسلکي پېژندل شوي پلاستيک مولډ، د انژي مولډ، پلاستيکي برخه، توګه جوړونکي په توګه پېژندل شوي دي. لورينه وکړئ چې دلته د مسابقه قیمت لپاره وړاندې وړاندې وکړي او زمونږ فېکټري نه اخيستل کړي. نور بېلګه خبرتياوې لپاره، اوس اړيکلورئ.